Lezingen

Ik geef de volgende lezingen;

  1. Scheepvaart: Vooral voor lagere scholen en dan bespreek ik een groot schip. Dan spreek ik ongeveer 1 a 1,5 uur. Minimale leeftijd van de kinderen : 10 jaar
  2. Astronomie voor beginners: (ook voor lagere scholen en verenigingen (niet voor astronomie verenigingen)).In deze lezing vertel ik globaal over de astronomie en kan vele vragen beantwoorden. De kinderen kunnen tijdens de lezing vragen stellen. Ik doe dit aan de hand van foto’s en tekeningen. .
  3. Meteorologie: Deze lezing geef ik voor iedere vereninging of bedrijf, die daar interesse in heeft. Ik word hier in gesteund door Meteo Consult. Hierbij leg ik uit, wat goede weersvoorspellingen besparen in allerlei bedrijven en vooral in de scheepvaart. Ook laat ik zien, wat het verschil is tussen de weersvoorspellingen en welke te benutten en welke niet. De lezing duurt ongeveer 1 a 1,5 uur.

Wilt u meer informatie over de manier, mogelijkheden en onderwerpen dan graag even bellen of mail voor de mogelijkheden. Over het algemeen is afstand geen bezwaar